Investor se stává spolupodílníkem společnosti na bázi JV (joint venture) partnership. Svojí investicí se bude podílet na nákupu nemovitostí na aukcích či při přebírání hypotečních splátek. Tento typ investice je vhodný pro každého, kdo preferuje vytvoření solidní návratnosti, bezpečné krytí investice a přitom nechce být vlastníkem nemovitosti. Tento způsob partnerství dává investorovi možnost kontroly nad průběhem celé transakce. Zajišťuje mu velmi výnosnou návratnost a zároveň umožní získat pravidelné měsíční cash flow. Investor ziskava 15% p.a. (placené v měsíčních splátkách) a 60% z výdělku z prodeje konkrétní nemovitosti. Minimální doba JV partnerství je jeden rok.

Nemovitosti jsou nakupovány od fyzických nebo právnických osob či z propadlých zástav z neplacení daně z nemovitosti nebo se uskutečňují přebírání současných hypotečních splátek. Zároveň je prováděna celková oprava či úprava nemovitostí tak, aby došlo co k nejrychlejšímu obsazení nemovitostí nájemníky a poté k celkovému prodeji za hotové/cash. Hlavním důvodem obsazení nemovitostí nájemníkem (ne kupcem na splátky) je velká poptávka po nemovitostech, které vytvářejí okamžité cash flow!

Zde je konkretni příklad již uskutečněné transakce:

Místo - Evansville, IN

Kupní cena, včetně nutných oprav - $28,000 (celková investice vložená investorem)

Tržní cena - $50,000

Investorova platba - 15%p.a. = $350/měsícně po celou dobu trvání investice

2letá investice - $8,400 (platba $350 po dobu 24 měsíců)

Návratnost (podíl z prodeje) - $22,000x0.60=13,200 (60% podíl ze zisku z prodejní ceny)

Návratnost (celkem) - $21,600

Návratnost v (%) – 77.14%

Pro více detailů kontaktujte majitele společnosti.

fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!