Deed je psaný právní dokument (listina), který potvrzuje nebo potvrdí něco co se převádí. Tento dokument musí být podepsán a notářsky ověřen.Většinou se jedná o převod podílu, práva nebo majetku. (obyčejně spojené s převodem práva k nemovitosti). Ve Spojených státech je možnost, aby tento dokument byl podepsán svědky (není pravidlem).

Druhy deeds:

Warranty deed a special warranty deed (při převodu nemovitosti)

- deed umožňuje převod vlastnictví ze starého vlastníka (poskytovatel) na nového vlastníka (nabyvatel), a může zahrnovat různé záruky.Přesný název a povaha těchto záruk se liší podle příslušnosti. Obecně platí, že základní rozdíl mezi nimi je, do jaké míry poskytovatel zaručuje title (v USA myšleno zástavní právo).Poskytovatel může poskytnout obecnou záruku proti veškerým nárokům/závazkům (warranty deed), nebo záruka může být omezena pouze na události, které nastaly po získání vlastnictví nemovitostí (speciál warranty deed). Druhý typ listiny je obvykle známý jako zvláštní záruční listina.
- V praxi to znamená, že warranty deed vždy zaručuje převod nemovitostí bez jakéhokoliv zástavního práva, časově neomezeno. A speciál warranty deed omezuje záruku převodu nemovitosti bez zástavních práv pouze na dobu po jakou daný poskytovatel nemovitost vlastnil.

Quitclaim deed

- Zvláštní druh převáděcí listiny. Tímto dokumentem majitel nemovitosti (grantor) převádí svůj podíl či právo na příjemce (grantee). Majitel nemovitosti ukončuje (quits) svá práva a nároky k nemovitosti na příjemce. Na rozdíl od většiny deeds (převodních listin), quitclaim deed nenabízí žádnou záruku, pokud jde o vymazání zástavních práv. Tento deed pouze potvrzuje vlastnictví dané nemovitosti či práva v době, kdy se transakce uskutečnila. Vzhledem k tomuto nedostatku záruky, jsou quitclaim deeds nejčastěji používány k převodu majetku mezi členy rodiny, jako dary, či převody osobního majetku do podnikatelského subjektů (a naopak) nebo v jiných zvláštních nebo jedinečných okolností.

fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!