V dnešním newsletter Vám představíme důležitost platby daně z nemovitosti v USA a s tím spojené investiční možnosti.

Obecně platí, že platba daně z nemovitosti je rozdělena na dvě, stejné, pololetní platby. Znamená to, že každý majitel nemovitosti má povinnost zaplatit danou platbu v daným termínech. V případě, že tak neuskuteční, načítají se mu penále za zpožděnou platbu. V případě, že nedojde k platbám daně z nemovitosti po dobu dvou let, tak daně město či okrsek “uvalí” zástavní právo na nemovitost. Po té má majitel přesně stanovené datum do kdy musí celkovou nezaplacenou částku uhradit. Pokud tak neučiní, nemovitost propadá městu (okrsku) a ten ji po té prodává na aukcích (tax sale). Je několik druhu tax sales a my jim budeme věnovat náš příští newsletter.

Pojďme si přiblížit platbu daní z nemovitosti v jednom z měst, kde uskutečňujeme business - město indianapolis, IN.

V tomto městě je stanovena roční platba, která je rozdělena na dvě stejně platby, které jsou splatné k 10.5. a 10.11. každého roku. Celková výše daně je stanovena městem a může se lišit dle části města či dle vlastnictví (tím je myšleno,že je možnost získat slevu na dani pokud majitel bydlí v nemovitosti). Výše hodnoty domu pro daň si stanovuje město dle vnitřních směrnic (město si tvoří vlastní cenovou mapu, která není totožná s reálnou cenou!). Platba daně je v rozmezí 1-3% z ceny vytvořené cenovou mapou.

Výběrem daně z nemovitosti město hradí odvoz komunálního odpadu; školství; opravu a budování komunikací ve městě; veřejné zdravotnictví; provoz veřejných knihoven; provoz městské dopravy a samozřejmě platy městských úředníků.

fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!