V dnešním newsletter se zaměříme na jeden z nejdůležitějších pojmu v obchodním světě. Tržní cenu. Co to vlastně je tržní cena?

Tržní cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v mistě, a to ke dni ocenění, a to bez vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vliv zvláštní obliby.

V našem případě se budeme držet realit. Co to v praxi znamená? V USA se tržní cena určuje z obdobně uskutečněných prodejů v místě, které je vymezeno perimetrem 0.5 mile. V případě, že žádný takový uskutečněny prodej nebyl, tak se hranice posouvá do perimetru 1 mile. Časový horizont je stanoven na šest měsíců, tzn., že se porovnávají ceny uskutečněné v posledním půl roce. V případě, že takový prodej nebyl uskutečněn, posouvá se časová hranice do období jednoho roku.

Toto je velmi důležité při rozhodování o uskutečnění investiční transakce. Většina lidí porovnává ceny s cenami, kterých bylo dosaženo v době, kdy daná nemovitost měla nejvyšší hodnotu. Napr. Ve státech FL a CA byly uskutečněné obecně prodeje rodinných domů o 3 místnostech a 2 koupelnách v letech 2006-7 převyšující $200,000 (v CA ceny přesahovaly I $400,000...). Mnoho lidí tedy považuje současnou koupi takových domů za $100,000, jako velmi úspěšnou. ALE POZOR! Jelikož je dosaženo kupní ceny V MISTE A CASE za $100,000, tak tím realitní trh vytváří SOUCASNOU TRZNI CENU. Tzn., velkávětšina “investor” nakupuje za reálné/tržní ceny, tudíž v den nákupu nemají žádnou equity (rozdíl mezi kupní a tržní cenou) a tudíž nakupují spekulativně a s velkým rizikem.

A to je velký rozdíl mezi spekulativními nákupy a promyšlenými investičními transakcemi. Zisk se vytváří v DEN NAKUPU, nikoliv v den prodeje. Tím je myšleno, že každý úspěšný investor vytváří zisk při nákupu nemovitostí v den nákupu a nečeká co “přinese” trh v budoucnu.

fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!