Bezpečnost investovaných prostředků je prioritou každého investora. Postup transakce, kdy investor nakoupí nemovitost a poté ji prodá na splátky, je takový, aby zajišťoval investorům maximální záruky, od výběru investiční nemovitosti, až po její prodej finálnímu kupci (RTO buyer). Naše společnost GARANTUJE odkup investiční nemovitostí do 3 let od jejího nákupu!

Toto je detailní postup při transakci, kdy INVESTOR ODMÍTNE PŘIJET DO USA A ZVOLÍ NÁKUP Z ČR, tzn. „nákup na dálku”.

1. podpis smlouvy, ve které jsou začleněna všechna práva a povinnosti obou stran, notářský ověřené. Smlouva se řídí právním systémem USA

2. poté zašleme kupní smlouvu na nemovitost

3. na základě kupní smlouvy investor zašle zálohu ve výši určené ve smlouvě na náš trust account (notářský účet)

4. po obdržení zálohy zajistíme closing date (den převodu nemovitosti). K tomuto datu se stává investor majitelem nemovitosti. Není zde žádná čekací doba! Většinou se převod uskutečňuje do 10 dní od obdržení podepsané kupní smlouvy a obdržení zaplacené zálohy

5. poté se uskuteční převod a Vy dostanete celkové vyúčtování za naše služby, včetně převodu, nákupu nemovitosti, daní a pojištění

6. dále připravíme nemovitost k prodeji na bázi rent to own. Jakmile vybereme RTO kupce z naší databáze, zašleme Vám potřebné smlouvy k podpisu

7. pak se kupec nastěhuje

8. naše společnost inkasuje měsíční nájemné/splátky, které zasíláme na investorem určený účet

9. ze smlouvy rent to own vyplývá, že nájemník je povinnen se o nemovitost starat a zároveň je motivován k brzkému požádání o úvěr v bance a zaplacení zbylé částky za nemovitost, protože i on zaplatil za možnost bydlet v domě na splátky.

Naše společnost Vám zajištuje kompletní servis po celou dobu trvání transakce, tj. od vyhledání domu pro potřeby Vaší investice až po převedení domu na nového majitele. Vše za jednu, předem danou, provizi.

Postup transakce, kdy investor vstoupí do transakce jako spolupodílník (JV partnership) je takový, aby zajišťoval investorům maximální záruky, od výběru investiční nemovitosti, až po její prodej kupci, který platí cash (v hotovosti).

1. podpis smlouvy, ve které jsou začleněna všechna práva a povinnosti obou stran, notářský ověřené. Smlouva se řídí právním systémem USA

2. na základě smlouvy investor zašle investici, ve výši určené ve smlouvě na náš trust account (notářský účet)

3. společnost nakoupí investiční nemovitost

4. společnost vloží zástavní právo oproti nemovitostí ve výši investorova vkladu a zároveň zaregistruje smlouvu na příslušném úřadě (potvrzení o spolupodílnictví)

5. investor následující měsíc získává platbu ve výši určené smlouvou. Tyto platby jsou vypláceny každý měsíc po celou dobu vlastnictví nemovitostí

6. jakmile je nemovitost prodána, společnost zasílá investorovi jeho přesný podíl z prodeje určeny ve smlouvě

7. poté se vymazává zástavní právo a buď se vrací investorovi celý vklad nebo se pokracuje v další transakci. Toto záleží na tom, jak je domluven obchod a koncipována smlouva

V současné době je málo seriózních, investičních příležitostí, které podporují také individuální investory. Myslíme si, že právě takovouto šanci investorům nabízíme. Náš team je tu pro Vás, abychom Vám zajistili co nejlepší investici či zodpověděli veškeré Vaše otázky. Proto neváhejte a kontaktujte nás!

nemovitost v USA
fb

„Knowledge is the power”

Newsletter

ZDARMA informace z oblasti realitních investic v USA. Možnost získat $1000 či jiné výhody. Zadejte svůj e-mail!